Perpaduan dan Pergaulan

Perpaduan terbentuk di kalangan sekumpulan individu apabila mereka mempunyai nilai dan kepentingan yang sama. setiap individu mempunyai banyak nilai dan kepentingan yang berbeza-beza dalam banyak perkara. Oleh itu adalah mustahil untuk mewujudkan perpaduan hanya apabila nilai dan kepentingan sekumpulan individu itu sama bagi setiap perkara.

Namun, perpaduan boleh berlaku apabila kebanyakan nilai dan kepentingan atau nilai dan kepentingan yang utama adalah sama di kalangan sekumpulan individu. Individu yang mempunyai nilai dan kepentingan yang berbeza adalah berkemungkinan kecil untuk berpadu sesama mereka. Lihatlah di sekeliling kita dan anda akan faham.

Secara umumnya, nilai dan kepentingan seseorang individu itu banyak dipengaruhi oleh latarbelakang masyarakat di mana mereka bergaul. Masyarakat yang prihatin secara umumnya akan melahirkan individu yang prihatin dan sebaliknya.

Dalam hal ini, bolehlah dikatakan pergaulan merupakan asas penting untuk melahirkan individu yang mempunyai nilai dan kepentingan yang sama. Semakin kurang kita bergaul sesama kita, semakin kuranglah persamaan nilai dan kepentingan antara kita. Semakin kita bergaul, semakin kita berkongsi nilai dan kepentingan yang sama, semakin mudahlah kita bersatu padu.

Di malaysia, pergaulan di kalangan kaum yang berbeza tidak berlaku dari peringkat awal. Ini kerana mereka belajar di sekolah yang berbeza sistem. Kalaupun ada, hanya sebilangan kecil sahaja.  ini menyebabkan kita mempunyai nilai dan kepentingan yang tidak sama dan sukar untuk bersatu padu.

 

Saya tertarik dengan kenyataan seorang ahli politik yang menyarankan pembubaran parti politik berasaskan agama dan kaum. Sewajarnya, ahli politik ini sekiranya tidak mempunyai kepentingan perlulah menyarankan supaya sekolah berasaskan kaum dibubarkan terlebih dahulu.

sekian.

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: